OKRA-Trefpunt Beersel

WIE ZIJN WIJ ? 

OKRA-trefpunt Beersel, den "Bond" van vroeger is een 55+ beweging, binnen de werknemersorganisatie van het ACW. 

Het is een erkende socio-culturele vereniging met een eigen sportwerking. De vereniging wordt volledig gedragen door vrijwilligers.
OKRA wordt gevormd door de beginletters van de vier fundamentele waarden, waarvoor onze beweging staat:
Open - Kristelijk - Respectvol - Actief

WAT IS ONZE MISSIE ?
 
OKRA wil zoveel mogelijk 55+ die in éénzelfde levensfase gekomen zijn, kansen geven om deel te nemen aan sociale, educatieve en culturele activiteiten, met het doel hun persoonlijke ontplooiing en hun deelneming aan het maatschappelijke leven te bevorderen.
 
Deze hebben als doel :
  • Elkaar te ontmoeten om vereenzaming tegen te gaan.
  • Ontspanningsmomenten : door deel te nemen aan de Algemene Bijeenkomsten met animatie, dansen, zang, petanque, kaarten, wandelen, daguitstappen, culturele uitstappen, concerten, buitenlandse reis......
  • Vorming : door een aanbod van voordrachten en cursussen.
  • Zingeving : het christelijke karakter tot uiting laten komen door gebed, bedevaart en vieringen.
  • Mensen met problemen doorverwijzen naar de juiste personen of instanties.
  • Creatief bezig zijn........ 

Locatie

naam
Gemeentelijke Feestzaal Beersel
adres
Hoogstraat 11650 Beersel

Contactgegevens

tel.
02 377 24 38

Voorzitter

naam
Benoit Octave
adres
Laarheidestraat 1821650 Beersel

Secretaris

naam
Benoit Octave
adres
Laarheidestraat 1821650 Beersel