Wateroverlast

Experts waarschuwen al langer dat de klimaatverandering ook bij ons voor extreme
weersomstandigheden zal zorgen en dat er vaker overstromingen zullen voorkomen, ook op plaatsen die tot nog toe niet overstroomden.


Daarom moeten we ons met z’n allen proberen wapenen tegen toekomstige wateroverlast. Het gemeentebestuur blijft investeren in het bufferen en infiltreren van water door middel van bufferbekkens, erosiepoelen en ingrepen in het landschap. Toch kunnen overstromingen nooit helemaal vermeden worden. Elk gezin neemt dus best zelf ook maatregelen om het risico op
ondergelopen kelders of huizen te verkleinen.

E-loket

  • Zandzakken afhalen in gemeentelijke loods (max 15)

    Formulier