Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's)

De voorschriften van Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) leggen vast wat er op een bepaalde plek mogelijk is. Een BPA is een bestemmingsplan waarvan de voorschriften de bestemming en inrichting van een gebied vastleggen. Ligt een perceel in een BPA, dan bepaalt dit plan hoe een project op dit perceel er zou moeten uitzien.

Gemeente Beersel maakt tegenwoordig geen BPA’s meer op. Toch blijven de stedenbouwkundige voorschriften van bestaande BPA's geldig totdat ze vervangen worden door een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

   

Opgelet: Er kunnen nog andere voorschriften van toepassing zijn. Gelieve dit steeds na te vragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening.