Strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2025 AGB Beersel

Het meerjarenplan geeft de strategie weer en de resultaten die het AGB wil neerzetten in 2020-2025 en vormt tegelijk de blauwdruk voor de werking van de organisatie. 

Publicatiedatum: 19/12/2019