Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt op de drie bestuurlijke niveau's: gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Belangrijk hierbij is dat de voorschriften van lagere planniveau's niet kunnen afwijken van hogere planniveau's.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. RUP's vervangen de huidige gewestplannen, of naargelang, delen van of volledige BPA's.

Eens een RUP wordt goedgekeurd vormen de stedenbouwkundige voorschriften de basis voor het afleveren van de stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen.

Een gewestelijk RUP: is een instrument om uitvoering te geven aan het gewestelijk ruimtelijk structuurplan, waarin de grote beleidslijnen in verband met het ruimtelijk functioneren van het Vlaams Gewest zijn weergegeven.

Een provinciaal RUP: is een instrument om uitvoering te geven aan het provinciaal ruimtelijk structuurplan, waarin de grote beleidslijnen in verband met het ruimtelijk functioneren van de provincie zijn weergegeven.

Een gemeentelijk RUP: is een instrument om uitvoering te geven aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, waarin de grote beleidslijnen in verband met het ruimtelijk functioneren van de gemeente zijn weergegeven.

Het is niet de bedoeling om het grondgebied van Vlaanderen, de provincie of gemeente met ruimtelijke uitvoeringsplannen te bedekken. RUP's worden enkel opgemaakt als het noodzakelijk is om bestaande bestemmingsplannen te wijzigen.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat:

  • een grafisch plan met afbakening van het plangebied
  • de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake bestemming, inrichting en/of beheer.