Openbare onderzoeken

Sommige aanvragen voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, en verkavelingsaanvragen moeten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.

De kosten van het openbaar onderzoek zijn ten laste van de aanvrager.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, geeft aan in welke gevallen een openbaar onderzoek is vereist, en hoe de procedure van het openbaar onderzoek dient te verlopen.