Openbare onderzoeken

Sommige aanvragen voor het bekomen van een omgevingsvergunning moeten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.

Het decreet over de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet over de omgevingsvergunning, geeft aan in welke gevallen een openbaar onderzoek is vereist, en hoe de procedure van het openbaar onderzoek moet verlopen.