Algemene politieverordening met Gemeentelijke Administratieve Sancties

Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 mei 2016 stelde de gemeenteraad de Algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties van de gemeente Beersel vast.

Het reglement bevat naast algemene bepalingen ook de gemeentelijke bepalingen inzake:

 • de openbare veiligheid en brandpreventie
 • de openbare rust
 • de openbare netheid
 • het leefmilieu en de groene ruimten
 • dieren
 • ambulante handel, rondselen van publiciteit, markten, kermissen
 • begraafplaatsen
 • strafbepalingen

Vaststellers:

 • de politie kan de overtreder aanmanen om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken en is bevoegd voor alle overtredingen in dit reglement
 • inbreuken die enkel bestraft worden met een administratieve sanctie en gemengde parkeerinbreuken kunnen ook vastgesteld worden door ambtenaren.

Sancties:

 • De geldboete bedraagt maximaal 175 Euro tot 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig is of niet.

Openingsuren & contact

Gemeentelijke administratieve sancties

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 15
e-mail
info@beersel.be