Algemene politieverordening met Gemeentelijke Administratieve Sancties

Dit reglement bevat naast algemene bepalingen ook de gemeentelijke bepalingen inzake:

 • de openbare veiligheid en brandpreventie
 • de openbare rust
 • de openbare netheid
 • het leefmilieu en de groene ruimten
 • dieren
 • ambulante handel, rondselen van publiciteit, markten, kermissen
 • begraafplaatsen
 • strafbepalingen

Vaststellers:

 • de politie kan de overtreder aanmanen om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken en is bevoegd voor alle overtredingen in dit reglement
 • inbreuken die enkel bestraft worden met een administratieve sanctie en gemengde parkeerinbreuken kunnen ook vastgesteld worden door ambtenaren.

Sancties:

 • De geldboete bedraagt maximaal 175 Euro tot 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig is of niet.

Downloads

Openingsuren & contact

Gemeentelijke administratieve sancties

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 15
e-mail
info@beersel.be