Gemeenteraad

Volg de gemeenteraad van 26 januari 2022 live

  

Werkt de video niet? Klik op deze link: https://vimeo.com/669376527/5c48b13e7b

  

    

De volwassen inwoners van onze gemeente kunnen om de 6 jaar hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad kiezen. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.

In Beersel telt de gemeenteraad 29 leden: de burgemeester, 6 schepenen (waaronder de voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst) en 20 gemeenteraadsleden. Ook de algemeen directeur, de financieel beheerder en de korpschef van de lokale politie wonen de gemeenteraadszittingen bij. De gemeenteraadsbeslissingen worden uitgevoerd door het college van burgemeester en schepenen. De voorzitter van de gemeenteraad, tevens raadslid, zit de vergadering voor.