Etnisch-culturele zelforganisaties

Zelforganisaties zijn verenigingen waarvan een groot deel van de leden een migratieachtergrond heeft. In Beersel zijn er bijvoorbeeld verenigingen van Belgisch-Congolese en van Belgisch-Palestijnse oorsprong.

De Vlaamse overheid steunt deze verenigingen via een netwerk van federaties. De federaties steunen de etnisch-culturele verenigingen met bijvoorbeeld administratie, organisatie van activiteiten en participatie aan het beleid. Klik op deze link voor een overzicht van de federaties in Vlaanderen: https://www.minderhedenforum.be/wie-zijn-wij/leden

De Beerselse zelforganisaties vind je hieronder. We motiveren de Beerselse zelforganisaties zoveel mogelijk om lid te worden van een Beerselse adviesraad zoals de Cultuurraad, de Sportraad of de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS).

 

Ben je lid van een zelforganisatie of heb je vragen? Contacteer de integratiedienst 02 359 18 41 of integratie@beersel.be