Wandelroutes

Iedereen die deelneemt aan het verkeer legt minstens een deel van zijn traject te voet af.
Op lokaal niveau wordt gewerkt aan een netwerk van voorzieningen voor voetgangers om het te voet gaan nog aantrekkelijker te maken.

In combinatie met de aanleg van fietspaden wordt er jaarlijks 300.000 euro geïnvesteerd in de verbetering van bestaande voetpaden.

De gemeente Beersel beschikt over een uitgebreid wandelroutenetwerk (recreatief) in de schaduw van de Brusselse metropool.