Iemand overlijdt in Beersel

Als er in uw directe omgeving iemand overlijdt moet u onmiddellijk een geneesheer verwittigen die het overlijden vaststelt. Gaat het om een gewelddadig of verdacht overlijden dan verwittigt u onmiddellijk de politie op het nummer 112 om de nodige vaststellingen te doen.

De aangifte gebeurt zo vlug mogelijk bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

In de praktijk is het doorgaans de begrafenisondernemer die alle formaliteiten vervult.

Bij crematie moet er een aanvraag tot crematie gericht worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand met attest van de behandelde geneesheer. De gemeente stelt dan een beëdigd geneesheer aan om zo de toelating tot crematie te kunnen afleveren.

A tot Z

E-loket

  • Akte uit de registers - aanvraag uittreksel

    Formulier