Cultuurraad

De cultuurraad brengt overleg en samenwerking tot stand onder de Nederlandstalige verenigingen, instellingen en diensten voor sociaal-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding. Deze adviesraad vertegenwoordigt een 100-tal sociaal-culturele verenigingen. Ook deskundigen en professionelen uit de cultuursector die een band hebben met de gemeente maken er deel van uit. 

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur inzake taal en letteren – wetenschapsbeleid en kunstenbeleid – cultuurbewaring en cultuurspreiding bibliotheekbeleid – lokale media – vormings- en educatiebeleid – vrijetijdsbeleid – toerisme.

De cultuurraad informeert zijn aangesloten verenigingen met een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief kan u onderaan deze pagina downloaden.