Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning integreert de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning tot één unieke vergunning.

Vergeet dus de documenten bouwvergunning, milieuvergunning, kapvergunning en verkavelingsvergunning. Voortaan zitten die netjes samen in één pakket met de naam omgevingsvergunning.

Samen met de omgevingsvergunning zal er ook heel wat papierwerk verdwijnen.

Een omgevingsaanvraag verloop volledig digitaal, tot en met de handtekening via het omgevingsloket.

De omgevingsvergunning geldt voor alle mogelijke werken: het bouwen van een huis, het realiseren van een project, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het verkavelen van gronden, het wijzigen of bijstellen van een verkaveling, een perceel een andere functie geven, een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen of mogelijk ook voor het bouwen van een garage of een tuinberging en het kappen van bomen.

E-loket

  • Stedenbouwkundige voorschriften (geen vastgoedinformatie), aanvraagformulier

    Formulier
  • Stedenbouwkundige vraag - formulier

    Formulier
  • Voorontwerp, aanvraagformulier

    Formulier

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17 (enkel in voormiddag telefonisch bereikbaar)
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be