Sportraad

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen

De sportraad wordt beheerd door een bestuurscomité, samengesteld uit minimum 5 en maximum 10 leden, aangeduid door de algemene vergadering.  Het mandaat van een comitélid loopt over een periode van 3 jaar.

Tot de bevoegdheden van het bestuurcomité behoren alle daden van beheer, met uitzondering van de bevoegdheden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De gemeentelijke sportraad werd erkend door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2013. 

Openingsuren & contact

Tel. tel.
0497 37 13 93
e-mail
sportraad@beersel.be