Coördinatieteam Sportraad

De sportraad heeft in het algemeen tot doel het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid.

De sportraad zal deelnemen aan het geregeld gezamenlijk overleg en de onderlinge uitwisseling van informatie met andere bestaande gemeentelijke adviesraden die een relatie met sport of beweging hebben.

Openingsuren & contact