Samenstelling Gemeenteraad

 • Marc Beling

  Marc Beling

  N-VA

  • Voorzitter

  adres
  Molenbeekstraat 26 - 0202 1653 Dworp
  GSM
  0475 27 20 67
  e-mail
  marc.beling@skynet.be
  Digitaal visitekaartje
 • Hugo Vandaele

  Hugo Vandaele

  Lijst Burgemeester

  • Burgemeester

  adres
  Kantoor:
  Domein Rondenbos
  Alsembergsteenweg 1046
  1652 Alsemberg
   
  Privé:
  Nachtegaallaan 35
  1653 Dworp
  tel.
  Gemeentehuis: 02 359 17 17
  e-mail
  hugo.vandaele@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  De burgemeester wordt voorgedragen door de gemeenteraad en benoemd door de koning. Hij is het hoofd van de gemeente. Bovendien is hij ook hoofd van de plaatselijke politie en speelt hij een sleutelrol in het gemeentelijk veiligheidsbeleid.
  De burgemeester zorgt ervoor dat de wetten en besluiten worden uitgevoerd. Hij is ook wettelijk ambtenaar van de burgerlijke stand. Samen met de algemeen directeur ondertekent hij alle briefwisseling.

  Bevoegdheden: decretale en andere taken als burgemeester, algemeen beleid, Politie, preventie en noodplanning, communicatie, personeel, Technische uitvoeringsdiensten, openbare werken, integraal waterbeleid, begraafplaatsen, feesten en ontvangsten

 • Kristien Vanhaverbeke

  Kristien Vanhaverbeke

  N-VA

  • Eerste schepen

  adres
  Laarheidestraat 32  1650 Beersel
  GSM
  0477 22 31 17
  e-mail
  kristien.vanhaverbeke@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden: mobiliteit en verkeer, jaarmarkten, lokale economie, toerisme, bevolking en burgerlijke stand

 • Eddy Deknopper

  Eddy Deknopper

  Lijst Burgemeester

  • Schepen

  adres
  Eegde 9  1653 Dworp
  GSM
  0476 98 29 01
  e-mail
  eddy.deknopper@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden: financiën, Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), informatica, gegevensbeheer en informatieveiligheid, patrimonium 

 • Elsie De Greef

  Elsie De Greef

  N-VA

  • Schepen

  adres
  Rastelbos 18  1653 Dworp
  GSM
  0475 95 51 60
  tel.
  02 356 73 63
  e-mail
  elsie.degreef@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden: cultuur en verenigingen, bibliotheek, cc de Meent, erfgoed, monumentenzorg, sport, vrijwilligers, Vlaams en Europees beleid, dierenwelzijn

 • Jo Vander Meylen

  Jo Vander Meylen

  Lijst Burgemeester

  • Schepen

  adres
  Kloosterweg 16  1652 Alsemberg
  GSM
  0498 68 84 62
  e-mail
  jo.vandermeylen@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden: onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, basiseducatie, speelpleinwerking, jeugd, kindvriendelijkheid

 • Sonia Van Wanseele

  Sonia Van Wanseele

  Lijst Burgemeester

  • Schepen

  adres
  Sint-Jansweg 8  1654 Huizingen
  GSM
  0498 68 57 36
  tel.
  02 361 34 68
  e-mail
  sonia.vanwanseele@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden: sociale zaken, voorschoolse kinderopvang, welzijn en gezin, senioren, Woonzorgcentrum De Ceder, wonen, wijkwerking en participatie, gelijke kansen, gezondheid en preventie, integratie

 • Jos Savenberg

  Jos Savenberg

  OPEN VLD

  • Schepen

  adres
  Beukenbosstraat 106 1652 Alsemberg
  GSM
  0498 12 86 40
  e-mail
  jos.savenberg@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden: ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu, klimaat, Land van Teirlinck, energie, afvalbeheer, groenbeleid, landbouw, Noord-Zuidwerking

 • Hilde Ecker

  Hilde Ecker

  Lijst Burgemeester

  • Gemeenteraadslid

  adres
  Dennenlaan 2  1653 Dworp
  GSM
  0496 61 91 23
  e-mail
  hilde_ecker@hotmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Sonja Zelck-Bosmans

  Sonja Zelck-Bosmans

  Lijst Burgemeester

  • Gemeenteraadslid

  adres
  Reiberg 21  1654 Huizingen
  GSM
  0473 84 50 27
  e-mail
  sonbosmans@gmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Ben Weyts

  Ben Weyts

  N-VA

  • Gemeenteraadslid

  adres
  Molenbeekstraat 3 1653 Dworp
  e-mail
  ben.weyts@n-va.be
  Digitaal visitekaartje
 • Bruno Lerminiaux

  Bruno Lerminiaux

  N-VA

  • Gemeenteraadslid

  adres
  Klarissenbos 21  1651 Lot
  GSM
  0496 90 90 01
  e-mail
  bruno.lerminiaux@n-va.be
  Digitaal visitekaartje
 • Klaas Slootmans

  Klaas Slootmans

  Vlaams Belang

  • Gemeenteraadslid

  adres
  Molenbeekstraat 8 1653 Dworp
  GSM
  0479 76 37 51
  e-mail
  klaasslootmans@gmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Jan Steyaert

  Jan Steyaert

  Groen

  • Gemeenteraadslid

  adres
  Beukenbosstraat 108  1652 Alsemberg
  GSM
  0495 27 02 48
  e-mail
  jan.steyaert@telenet.be
  Digitaal visitekaartje
 • Perrine Marchal

  Perrine Marchal

  Union francophone

  • Gemeenteraadslid

  adres
  Alsembergsteenweg 1214 1650 Beersel
  GSM
  0478 32 62 72
  e-mail
  perrine.marchal@gmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Nadine Maes

  Nadine Maes

  Lijst Burgemeester

  • Gemeenteraadslid

  adres
  Devillersstraat 2 1654 Huizingen
  GSM
  0474 66 04 98
  e-mail
  maesnadine@hotmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Peter Van Rompuy

  Peter Van Rompuy

  Lijst Burgemeester

  • Gemeenteraadslid

  GSM
  0472 25 67 31
  e-mail
  petervanrompuy@gmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Nele Van Craenem

  Nele Van Craenem

  Lijst Burgemeester

  • Gemeenteraadslid

  adres
  Sanatoriumstraat 164 1652 Alsemberg
  GSM
  0472 94 95 24
  e-mail
  nelevancraenem@hotmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Eva Fonteyn

  Eva Fonteyn

  Groen

  • Gemeenteraadslid

  e-mail
  eva.fonteyn@hotmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Kris De Greef

  Kris De Greef

  Groen

  • Gemeenteraadslid

  GSM
  0478 15 28 37
  e-mail
  krisdgreef@hotmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Ahmed Alaoui Mhammedi

  Ahmed Alaoui Mhammedi

  Groen

  • Gemeenteraadslid

  GSM
  0478 48 58 32
  e-mail
  alaoui_ahmed1@hotmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Emmanuel Donge

  Emmanuel Donge

  Union francophone

  • Gemeenteraadslid

  GSM
  0478 54 37 47
  e-mail
  emmanuel.donge@gmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Lauren Kolinsky

  Lauren Kolinsky

  Union francophone

  • Gemeenteraadslid

  adres
  Dachelenbergstraat 117 1650 Beersel
  GSM
  0471 48 79 05
  e-mail
  kolinslauren@gmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Maxime Timmerman

  Maxime Timmerman

  Union francophone

  • Gemeenteraadslid

  adres
  Alsembergsesteenweg 439 1653 Dworp
  e-mail
  maxime.t19@gmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Christelle Mayné

  Union francophone

  • Gemeenteraadslid

  e-mail
  ch_mayne@hotmail.com
  Digitaal visitekaartje
 • Ingrid Verschueren

  Ingrid Verschueren

  N-VA

  • Gemeenteraadslid

  e-mail
  leojack09062010@yahoo.com
  Digitaal visitekaartje
 • Linda Boon

  Linda Boon

  Onafhankelijk

  • Gemeenteraadslid

  adres
  Singel 8 1650 Beersel
  e-mail
  lindaa_boon@yahoo.com
  Digitaal visitekaartje
 • Hilde Dehollogne

  Hilde Dehollogne

  N-VA

  • Gemeenteraadslid

  adres
  Gravenhoflaan 14  1653 Dworp
  GSM
  0479 88 38 10
  e-mail
  hilde.dehollogne@telenet.be
  Digitaal visitekaartje
 • Patience N’Kamba

  Patience N’Kamba

  Groen

  • Gemeenteraadslid

  Digitaal visitekaartje
 • Hilde Devisch

  Hilde Devisch

  • Algemeen directeur

  • Vertegenwoordiger van de administratie op de zittingen van de gemeenteraad

  adres
  Administratief Centrum Domein Rondenbos, Kasteeltje
  Alsembergsteenweg 1046
  1652 Alsemberg
  tel.
  02 359 17 78
  fax
  02 359 17 18
  e-mail
  hilde.devisch@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Zij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader. De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en zij is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om de gemeente en het OCMW te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

  De algemeen directeur rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en vervult de scharnierfunctie tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie. Over de organisatiebeheersing rapporteert de algemeen directeur jaarlijks aan het college, de gemeenteraad, de OCMW-raad en het vast bureau.

  De algemeen directeur creëert als verbindingsfiguur de optimale ruimte voor samenwerking in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.

  De opdrachten van de algemeen directeur zijn voornamelijk decretaal bepaald en omvatten verschillende resultaatsgebieden.

  De algemeen directeur is omringd door een team deskundige diensthoofden en is voorzitter van een managementteam.

 • Viviane Aucremanne

  • Financieel directeur

  • Vertegenwoordiger van de administratie 

  adres
  Domein Rondenbos Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg
  tel.
  02 359 17 17
  e-mail
  viviane.aucremanne@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  De financieel beheerder beheert de boekhouding van de gemeente en maakt de inventaris en jaarrekening op. Daarnaast verzorgt hij de financiële analyse en de beleidsadvisering. Andere kerntaken zijn thesauriebeheer, voorafgaande krediet- en wetmatigheidcontrole en debiteurenbeheer, zowel fiscaal als niet-fiscaal.

  De financieel beheerder is lid van het managementteam en is een belangrijke speler binnen de gemeentelijke ambtenarij.

 • Mark Crispel

  Mark Crispel

  • Korpschef politiezone Zennevallei

  • Vertegenwoordiger van de politiezone Zennevallei op de zittingen van de gemeenteraad

  adres
  Pepingensesteenweg 250
  1600 Sint-Pieters-Leeuw
  tel.
  02 363 93 00
  Digitaal visitekaartje