Kids-Id

Kinderen die (met hun ouders of een andere begeleider) naar het buitenland trekken, moeten een Kids-ID op zak hebben. De Kids-ID vervangt  het oude witte identiteitskaartje met foto. Zij is geldig voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen.

Geldigheid: drie jaar 

Indien de Kids-ID nog geldig is op het ogenblik dat het kind 12 jaar wordt, dan wordt het kind niet automatisch opgeroepen om een Eid te verkrijgen. Pas als Kids-ID vervalt, ontvangt de betrokkene een uitnodiging.

Als het kind toch een eID wenst kan u zich spontaan aanbieden.

De Kids-ID biedt kinderen een extra bescherming bij noodgevallen:
op de kaart staat een noodnummer dat gelinkt wordt aan 7 telefoonnummers. De ouders registreren deze telefoonnummers zelf via internet (www.halloouders.be) of telefonisch (+32 (0)78 15 03 50) met de ontvangen code "contact ouders". Die code wordt vermeld in de Pin/Puk mailing. De telefoonnummers kunnen steeds gewijzigd worden.

Kostprijs

6,40 Euro

Spoedprocedure?

Dringend (3 dagen): 94,00 Euro  

Zeer dringend (2 dagen): 137,60 Euro

Bij meerdere kinderen (dringende en zeer dringende spoedprocedure),
vanaf het tweede kind: 55,60 Euro

 

 

Wat meebrengen

  • een recente pasfoto (*) 
  • het oude identiteitskaartje

(*) Hou rekening met de normen voor pasfoto's van de FOD Binnenlandse Zaken.

Kids-Id

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 56
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be