Overlijdensakte

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdensakte op. Dit document is het officiële bewijsstuk van het overlijden. Van deze overlijdensakte kunt u uittreksels aanvragen. Deze zijn vaak noodzakelijk bij administratieve formaliteiten. Een uittreksel is kosteloos als het bestemd is voor sociale doeleinden zoals pensioenaanvraag, ziekenfonds,...

Overlijdensakten van inwoners die na 1 september 2013 overleden zijn in een andere gemeente, worden niet meer overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Beersel. Voor een uittreksel of letterlijk afschrift moet u zich wenden tot de gemeente van overlijden.

Wat meebrengen

  • het overlijdensattest afgeleverd door een geneesheer (Mod IIIC)
  • identiteitskaart, eventueel rijbewijs en/of Internationale reispas van de overledene
  • trouwboekje van de overledene (indien niet gehuwd, het trouwboekje van de ouders)
  • toelating tot begraven afgeleverd door de gemeente of stad waar de overledene begraven zal worden
  • identiteitskaart van de aangever
  • een attest inzake de laatste wilsbeschikking voor niet-inwoners

E-loket

  • Akte uit de registers - aanvraag uittreksel

    Formulier

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be