Evenementenhal DOC

Gemeenveldstraat 3, 1652 Alsemberg

jeugdinfrastructuur@beersel.be

Evenementenhal DOC is geschikt voor verschillende soorten evenementen: fuiven, feesten, optredens, beurzen,…

Bovendien is de zaal zo ontworpen dat je, afhankelijk van de grootte van het evenement kan kiezen voor een halve of volledige zaal.

Voor wie

 • Categorie A :

  • Alle  handelsvennootschappen, ,onderwijsinstellingen van buiten de gemeente, verenigingen of privépersonen die niet onder B of C vallen.

  Categorie B:

  • Fysieke personen uit Beersel, ondernemingen uit Beersel en politieke partijen met zetel in Beersel voor een lokale activiteit.

  Categorie C:

  • Verenigingen met zetel in Beersel aangesloten bij een Beerselse adviesraad
  • Onderwijsinstellingen en DKO met zetel in Beersel
  • Kinderopvang en kinderkribbe met overeenkomst met gemeente Beersel

Hoe aanvragen

 • Nagaan of zaal vrij is bij de Jeugddienst
 • Invullen van aanvraagformulier

Occasioneel gebruik:

De aanvraag moet minstens 2 maanden voor de activiteit ingediend worden. Voor activiteiten die plotseling of onverwacht worden georganiseerd (bv. koffietafel t.g.v. een begrafenis) kan het schepencollege hierop afwijkingen toestaan.

Kostprijs

Tarieven (exclusief 21% btw, voor categorie C treedt de gemeente Beersel op als derde betaler voor Btw)

Volledige zaal   

Evenementen   

Repetitief   

A

€ 2200

€ 275/dag

B

€ 1100

€ 93,5/dag

C

Met drank: € 545,46 Met drank: € 45,46

 

Zonder drank: € 622,64

Zonder drank: € 51,89

Zaal 1 (met toog en frigo)   

Evenementen   

Repetitief

A

€ 1174

€ 138/dag

B

€ 605

€ 47/dag

C

Met drank: € 295,87

Met drank: € 22,73

 

Zonder drank: € 337,74

Zonder drank: € 25,94

Zaal 2 (zonder toog en frigo)   

Evenementen   

Repetitief

A

€ 1100

€ 138/dag

B

€ 550

€ 47/dag

C

Met drank: € 272,73

Met drank: € 22,73

 

Zonder drank: € 311,32

Zonder drank: € 25,94

 Extra dag opbouw/opruim: 55 euro/dag.

Met repetitief gebruik wordt bedoeld: het gebruik voor activiteiten (minstens 10/jaar) die met regelmatige tussenpozen op welbepaalde dagen (maandag-dinsdag-woensdag-donderdag) worden georganiseerd.

De borgsom voor het gebruik van de evenementenhal wordt vastgesteld op 750 euro. De borgsom dient (één maand voor de activiteit) en binnen de 30 dagen na factuurdatum gestort te worden op de rekening van de gemeente. Deze borgsom zal uiterlijk 6 weken na de activiteit worden teruggestort mits de afhouding van de kosten van de eventuele aangerichte schade. Gebruikers van categorie C genieten vrijstelling.

Afhandeling

Gebruikers kunnen een optie aanvragen, deze blijft 1 maand geldig. Een optie wordt omgezet in een boeking d.m.v. een aanvraag bij het AGB Beersel.

De aanvraag tot het gebruik van de infrastructuur wordt minstens 2 maand op voorhand voor de
activiteit gericht aan het AGB Beersel (evenementen@beersel.be)

Regelgeving

Drankafname

De gebruiker neemt drank via het AGB. Voor categorieën A en B wordt een meerkost van 10%
doorgerekend op de factuurprijs van de leverancier (bedrag excl. btw). Voor categorie C wordt de
prijs doorgerekend aan de gebruiker zonder meerkost op de factuurprijs van de leverancier.

Taalgebruik

Activiteiten met een openbaar karakter, d.w.z. die toegankelijk zijn voor het publiek, moeten
Nederlandstalig zijn. Uitsluitend het Nederlands wordt gebruikt in de interne en externe
communicatie rond de activiteit naar leden, publiek, pers. Enkel het Nederlands wordt als voertaal
gebruikt tijdens de activiteiten. Gemotiveerde afwijkingen bv. in het kader van internationale
congressen, wedstrijden, e.d., worden exclusief behandeld door het schepencollege.

Capaciteit

De max. capaciteit (bij staande evenementen) van de evenementenhal is door de brandweer Halle
vastgelegd:

 • Volledige zaal: 1105 personen
 • Zaal 1: 515 personen
 • Zaal 2: 590 personen

Lees het volledige reglement in het document dat u hieronder kan downloaden.

E-loket

 • Huur evenementenhal DOC - aanvraagformulier

  Formulier