Gemeentelijke Feestzaal Beersel

Hoogstraat 1, 1650 Beersel

Voor wie

Categorie A : Alle handelsvennootschappen, onderwijsinstellingen van buiten de gemeente, verenigingen of privépersonen die niet onder B of C vallen.

Categorie B: Fysieke personen uit Beersel, ondernemingen uit Beersel en politieke partijen met zetel in Beersel voor een lokale activiteit.

Categorie C:

 • Verenigingen met zetel in Beersel aangesloten bij een Beerselse adviesraad of erkend door de gemeenteraad
 • Onderwijsinstellingen en DKO met zetel in Beersel
 • Kinderopvang en kinderkribbe met overeenkomst met gemeente Beersel

Hoe aanvragen

 1. Nagaan of datum vrij is bij dienst secretariaat
 2. Invullen van het aanvraagformulier

Occasioneel gebruik:

De aanvraag moet minstens 2 maanden voor de activiteit ingediend worden. Voor activiteiten die plotseling of onverwacht worden georganiseerd (bv. koffietafel t.g.v. een begrafenis) kan het schepencollege hierop afwijkingen toestaan.

Repetitief gebruik:

Voor repetitief of permanent gebruik moet de aanvraag schriftelijk of per mail ingediend worden vóór 15 mei. 

Kostprijs

OCCASIONEEL GEBRUIK 

Categorie A: gewoon tarief
Categorie B: gunsttarief 1 = 1/3 van gewoon tarief
Categorie C: gunsttarief 2 = 1/5 van gewoon tarief.

Tarief A:

 • Sociaal-cultureel gebruik (zonder keuken) € 381
 • Kookles (enkel keuken) € 220
 • lokaal 1 € 33
 • Een dag bijkomend gebruik: levering, klaarzetten zaal, repetitie € 66
 • Gebruik afwaskeuken of gebruik keuken zonder kooktoestellen € 117
 • Feest - Eetfestijn (met keuken) voor cat. A+B € 825/dag - € 1320/2 dagen - € 1650/3 dagen
 • Feest - Eetfestijn (met keuken) voor cat. C € 398/dag - € 693/2 dagen - € 957/3 dagen

Toeslag voor bijkomend gebruik (vast tarief te betalen door alle gebruikscategorieën) Gebruik frigo’s (van de keuken) en gebruik materiaal keuken € 50

Uitzonderingen

1. Mits toestemming van het schepencollege geldt er voor basisscholen vrijstelling van gebruiksvergoeding voor: - strikt pedagogische activiteiten - het gebruik van de eigen schoolinfrastructuur, ook door de ouderverenigingen.

2. Op voorstel van het schepencollege kunnen activiteiten met een promotioneel karakter voor de gemeente Beersel, vrijstelling van gebruiksvergoeding krijgen.

3. Bij het gratis ter beschikking stellen van infrastructuur is het gratis zijn van een activiteit een basisvoorwaarde. Voor adviesraden en scholen die betalende activiteiten met winstoogmerk inrichten wordt gunsttarief C toegepast.

   

REPETITIEF GEBRUIK 

Uitsluitend verenigingen met zetel in Beersel aangesloten bij een Beerselse erkende adviesraad met uitzondering van deskundigen en van de instellingen en organisaties met professionele werking, mogen repetitief gebruik maken van de sociaal-culturele infrastructuur.

De gebruiksvergoedingen, per kalenderjaar, voor repetitief gebruik op een vaste dag of dagen, jaarlijks vooraf bepaald, zijn de volgende:

- zaal zonder gebruik van de keuken € 715

- lokaal 1 € 114

- Indien keuken en feestzaal samen gehuurd worden vervalt het recht van repetitief gebruik op de feestzaal en valt de totaliteit onder de rubriek occasioneel gebruik.

E-loket

 • Huur occasioneel Gemeentelijke Feestzaal Beersel - aanvraagformulier

  Formulier
Gemeentelijke Feestzaal Beersel Gemeentelijke Feestzaal binnen

Openingsuren & contact

Onthaal & evenementen

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 32
e-mail
info@beersel.be