Sportmateriaal

Het gemeentebestuur stelt bij voorrang materiaal ter beschikking aan de gemeentelijke sportdienst, erkende Beerselse sportverenigingen (uitgezonderd voor de stappentellers), gemeentelijke diensten en adviesraden.

Hoe aanvragen

De aanvraag tot ontlening gebeurt ten vroegste 6 maanden en minimum 15 kalenderdagen vóór de geplande activiteit. Alle aanvragen gebeuren rechtstreeks in de grote sportzaal Vogelenzang - Dworpsestraat 149 te 1651 Lot of via sportinfrastructuur@beersel.be. 

Kostprijs

Voor een stappenteller betaalt u een waarborg van 20 euro contant bij het afhalen in de sportzaal Vogelenzang, Dworpsestraat te 1651 Lot. Ontleent u meerdere toestellen bedraagt de waarborg 20 euro voor het eerste toestel en 5 euro voor de volgende toestellen. Deze waarborg wordt integraal terugbetaald nadat een afgevaardigde van het gemeentebestuur heeft vastgesteld dat de ontleende stappenteller(s) geen enkele beschadiging vertonen.

Regelgeving

Het sportmateriaal wordt ter beschikking gesteld voor maximum 7 dagen, uitgezonderd voor de stappentellers: die kunt u 5 weken lang lenen. Na afspraak en motivatie kan het schepencollege ontlening voor langere termijnen toestaan. Het ontleende materiaal mag in geen geval onderverhuurd worden. Het materiaal wordt enkel voor activiteiten binnen de gemeente uitgeleend. Uitzonderingen: Stappentellers, activiteiten in het kader van de regiowerking Er wordt geen materiaal uitgeleend voor dansfeesten en fuiven. Bij laattijdig terugbrengen wordt een schadevergoeding gevraagd van 6 euro per dag. De ontlener zorgt zelf voor aangepast vervoer en draagt zorg voor een juist gebruik van het materiaal.

Sportmateriaal

Openingsuren & contact

Sport

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 24/31
e-mail
sport@beersel.be