Sportmateriaal

Het Autonoom Gemeentebedrijf Beersel stelt bij voorrang materiaal ter beschikking aan Beerselse:

 • Erkende verenigingen*
 • Gemeentelijke diensten*
 • Onderwijsinstellingen & ouderraad voor strikt pedagogische activiteiten*
 • Gemeentelijke adviesraad*
 • Onderwijsinstellingen & ouderraad voor niet - pedagogische activiteiten
 • Niet-erkende Nederlandstalige vereniging 
 • Fysiek persoon

*Gratis uitleen, tarief niet van toepassing.

Hoe aanvragen

De aanvraag tot ontlening gebeurt ten vroegste 6 maanden en minimum 15 kalenderdagen vóór de geplande activiteit. Alle aanvragen gebeuren rechtstreeks in de grote sportzaal Vogelenzang - Dworpsestraat 149 te 1651 Lot of via sportinfrastructuur@beersel.be

Kostprijs

De tarieven kan je hier raadplegen.

Afhandeling

De ontlener zorgt zelf voor aangepast vervoer en draagt zorg voor een juist gebruik van het materiaal.

Regelgeving

 • Het sportmateriaal wordt ter beschikking gesteld voor maximum 7 dagen.
 • Na afspraak en motivatie kan het AGB ontlening voor langere termijnen toestaan.
 • Het ontleende materiaal mag in geen geval onderverhuurd worden.
 • Het materiaal wordt enkel voor activiteiten binnen de gemeente uitgeleend.
 • Er wordt geen materiaal uitgeleend voor dansfeesten en fuiven.
 • Bij laattijdig terugbrengen wordt een schadevergoeding gevraagd van 7 euro per dag.

Meer info

U kunt het reglement aanvragen bij de dienst Sportinfrastructuur & op deze pagina.

Sportmateriaal

Openingsuren & contact

Sportcentra (AGB)

adres
Dworpsestraat 1491651 Lot
tel.
02 359 16 60
e-mail
sportinfrastructuur@beersel.be