Aanpassingspremie voor woningen

Voor wie

Aanpassingspremie voor woningen van gezinnen waarbij minstens 1 gezinslid:

  • 65 jaar of ouder is
  • erkend is als een persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap