Werken vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning

Sommige werken en handelingen zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning (de vroegere bouwvergunning), voor zover ze niet strijdig zijn met bijzondere plannen van aanleg, verkavelingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, bouwverordeningen en verkavelingsverordeningen.
Het betreft bv. het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een woning, het plaatsen van een sanitaire installatie in de woning zonder het aantal woongelegenheden te wijzigen, het kaleiën of bepleisteren van gevels, het plaatsen van voorzetluiken, …
Meer informatie terzake in de uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering tot

Het besluit zal voor sommige mensen niet altijd even duidelijk zijn, of is misschien vatbaar voor interpretatie. Best laat men zich adviseren door de medewerkers van de dienst ‘Ruimtelijke Ordening’.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17 (enkel in voormiddag telefonisch bereikbaar)
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be