Wateraansluiting en waterafvoer - rechten en plichten

 • Hoe moet u na een verhuizing uw aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen?
 • Kunnen eigenaars verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactuur van nalatige huurders?
 • Wat moet u doen om uw afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel?

Op deze en nog vele andere vragen geeft het Algemeen Waterverkoopreglement een pasklaar antwoord. Dit reglement bevat duidelijke afspraken over alles wat de levering van leidingwater en de afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater aangaat.

Eén reglement voor iedereen

Nieuw is dat alle watermaatschappijen en rioolbeheerders in Vlaanderen een dienstverlening bieden die meer op elkaar is afgestemd. Dit gebeurt vanaf 1 juli 2011. Vroeger pasten alle watermaatschappijen en rioolbeheerders hun eigen reglement toe. Het Algemeen Waterverkoopreglement brengt meer eenvormigheid door duidelijk omschreven rechten en plichten, zowel voor de watermaatschappij en de rioolbeheerder als voor de klant.  

Nieuwe rechten en plichten

Het Algemeen Waterverkoopreglement introduceert enkele nieuwe principes.

Regeling voor lekken 

Als uw waterverbruik met 50 % is gestegen en met minstens 100 m³, moet uw watermaatschappij u hiervan op de hoogte brengen. Om de oorzaak van het afwijkend hoge waterverbruik op te sporen, kunt u gratis een eerste verkennend controleonderzoek laten uitvoeren. Bij een verborgen lek is onder bepaalde voorwaarden een minnelijke schikking mogelijk.

Waarborg tegen afsluiting

Watermaatschappijen kunnen de levering van leidingwater aan een klant niet zomaar stopzetten. Het Algemeen Waterverkoopreglement legt de procedure vast die een watermaatschappij moet volgen voor een afsluiting. De watermaatschappij moet onder andere herinneringsbrieven sturen en een afbetalingsplan voorstellen.

Verplichte keuring

Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u een keuring van de privéwaterafvoer laten uitvoeren. Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein, is een keuring verplicht. 

Meer info over de verplichte keuring?
Een verzoek tot aansluiting, afsluiting of afkoppeling richt u aan uw rioolbeheerder, die hiervoor bevoegd is.
De keuring van de binneninstallatie van het drinkwatercircuit werd al eerder opgelegd door de watermaatschappijen, en is nu ook opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement.

Watermeter per wooneenheid

Elke nieuwbouw moet per wooneenheid een watermeter krijgen. Voor bestaande gebouwen geldt een overgangsregeling: een gezamenlijke watermeter is nog toegestaan, maar bij renovatie moeten aparte watermeters per wooneenheid worden geplaatst. 

Meer info

 • Watermaatschappij en rioolbeheerder is FARYS
  TMVW intercommunale cvba.
  Stropstraat 1
  9000 Gent

  www.farys.be

 • Algemeen waternummer  078 35 35 99

  Werkdagen:

  8.00 tot 20.00 uur

  Zaterdag:

  9.00 tot 13.00 uur

    

  Storing melden?

  De defectenlijn is 24 uur per dag, 7 dagen op 7 bereikbaar 078 35 35 88

Openingsuren & contact

Openbare werken - infrastructuur

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
infrastructuur@beersel.be