Vrije basisschool Sint-Victor Beersel

VBS Sint-Victor Beersel
Hoogstraat 52
1650 Beersel
T 02 378 16 52
F 02 378 16 52
E directie@svbeersel.be 
www.sintvictor.be 

Directie: Mieke Deknop