20-30-50-70-regeling

Een onaangepaste snelheid maakt het verkeer onveiliger en verlaagt de leefbaarheid van de gemeente. Binnen haar snelheidsbeleid neemt het gemeentebestuur de zachte weggebruiker als uitgangspunt. Als vuistregel wordt 20km/uur (woonerf) en 30km/uur gehanteerd in woonwijken en schoolbuurten, 50km/u op ontsluitingswegen binnen een bebouwde omgeving, en 70km/uur op de ontsluitingswegen buiten de bebouwde kom.

30-50-70-regeling

Openingsuren & contact

Mobiliteit & verkeer

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 61
e-mail
mobiliteit@beersel.be