Visietekst bestuurscoalitie 2013-2018

CD&V, sp.a-GROEN en Open VLD vormen tot 2018 de bestuurscoalitie in Beersel.
Samen schreven zij een visietekst uit voor de periode 2013-2018.  

Het document behandelt alle aspecten die het leven in Beersel mee bepalen. Het zet de mijlpalen uit voor een gemeentebeleid dat ook rekening moet houden met grote uitdagingen die op middellange termijn op ons af komen.

Centraal staan: welzijn, betaalbaar wonen, mobiliteit en verkeersveiligheid, integraal waterbeleid en natuurbehoud.

Klik door naar de integrale visietekst_zoals voorgelezen tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad op 2 januari 2013.