Visie, missie, waarden

EEN BESTUUR DICHT BIJ DE MENSEN

MISSIE
Beersel bevindt zich op de grens van drie verschillende gewesten, omgeven door groen en voorzien van een goede infrastructuur. De gemeente biedt informatie, inspraak en participatie aan al haar inwoners. Daarenboven creëert ze een breed draagvlak voor het welzijn van alle inwoners en ze bestendigt het Vlaamse karakter van de streek in een Europese context. Hierbij nodigt ze inwoners en bezoekers uit om te genieten van haar toeristische en culturele troeven en staat ze garant voor een kwalitatieve dienstverlening.

VISIE
De gemeente Beersel is een bestuur dicht bij haar burgers :

 • We investeren in sociaal weefsel;
 • We werken efficiënt en effectief;
 • Een duurzame ontwikkeling moet de behoeften van de huidige en toekomstige generatie veilig stellen;
 • We dragen veiligheid en leefbaarheid hoog in het vaandel;
 • We voeren een gezond financieel beheer, binnen de grenzen van de beschikbare middelen.

WAARDEN
In Beersel staan volgende waarden centraal:

 • Samenwerking
  om tot goede resultaten te komen werken we op verschillende vlakken samen (binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook met het OCMW, Politie en andere actoren).
 • Transparant beleid
  de organisatie heeft een heldere structuur waar duidelijke afspraken primeren, mede gedragen door actieve en passieve openbaarheid van bestuur.
 • Loyaliteit
  iedere medewerker en beleidsverantwoordelijke handelt in een correcte verhouding met elkaar, vanuit algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, zoals betrouwbaarheid, objectiviteit en gelijke behandeling.
 • Tact, discretie, integriteit en respect

  deze waarden bepalen ondermeer de professionaliteit waarmee de ambtenaren en beleidsverantwoordelijken met informatie omgaan en garanderen een goede en vertrouwelijke werking.