Inname openbaar domein

Plant u een verhuis, werken aan uw eigendom of organiseert u een evenement? Dan wenst u daarvoor wellicht ook een gedeelte van de rijweg, stoep, parkeerstrook of berm in te nemen voor een container, verhuiswagen of feesttent? Dan bent u verplicht om een inname openbaar domein aan te vragen.

U kunt hiervoor ook verkeersborden 'verboden parkeren' huren volgens de voorwaarden vermeld in het retributiereglement op het uitlenen van gemeentelijke signalisatie. 

Voorwaarden

U moet uw aanvraag 5 werkdagen voor de plaatsing indienen.

Kostprijs

Het innemen van een gedeelte van de rijweg, stoep, parkeerstrook of berm is onderworpen aan een belasting op inname openbaar domein.

Het bedrag van die belasting wordt vastgesteld op € 0,50 per dag of gedeelte van een dag en gebruik per m² of gedeelte van m² van de bezette standplaats, evenwel steeds met een minimum van € 12,50. Indien bij de inname van het openbaar domein een betalende parkeerplaats wordt ingenomen, dan dient per dag en per parkeerplaats 5,00 € bovenop het reeds verschuldigde bedrag te worden betaald.

Voor het huren van gemeentelijke signalisatie is een retributie verschuldigd.

verkeersborden

Openingsuren & contact

Openbaar domein

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
e-mail
openbaardomein@beersel.be