Inname openbaar domein

Plant u een verhuis, werken aan uw eigendom of organiseert u een evenement? Dan wenst u daarvoor wellicht ook een gedeelte van de rijweg, stoep, parkeerstrook of berm in te nemen voor een container, verhuiswagen of feesttent? Dan bent u verplicht om een inname openbaar domein aan te vragen. 

U kunt hiervoor ook verkeersborden 'verboden parkeren' huren volgens de voorwaarden vermeld in het retributiereglement op het uitlenen van gemeentelijke signalisatie. 

Opgelet! Indien u een aannemer bent en een signalisatievergunning wenst aan te vragen? Klik hier.

Voorwaarden

U moet uw aanvraag 7 werkdagen voor de plaatsing indienen.

Hoe aanvragen

Vraag hier uw inname openbaar domein aan.
U opent deze applicatie best via de webbrowsers Google Chrome of Mozilla Firefox.

Kostprijs

Het innemen van een gedeelte van de rijweg, stoep, parkeerstrook of berm is onderworpen aan een belasting op inname openbaar domein.

Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:


- 0,80 euro per dag of gedeelte van een dag gebruik en per m² of gedeelte van m² van de bezette
standplaats, evenwel steeds met een minimum van 15 euro.
Indien bij de inname van het openbaar domein een betalende parkeerplaats wordt ingenomen, dan
dient per dag en per parkeerplaats 5,50 euro bovenop het reeds verschuldigde bedrag te worden
betaald.


- 1,00 euro per dag of gedeelte van een dag gebruik en per m² of gedeelte van m² voor opnames van
filmen en TV-reeksen met een minimum bedrag van 250 euro.

Voor het huren van gemeentelijke signalisatie is een retributie verschuldigd.

Voor vrijstellingen verwijzen we naar het belastingsreglement. 

Uitzonderingen

U bent een aannemer en wenst een signalisatievergunning aan te vragen? Klik hier.

Container

Openingsuren & contact

Openbaar domein

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
e-mail
openbaardomein@beersel.be