Verhuis van een minderjarige

Verhuist een minderjarige, dan gelden er enkele speciale regels over de toestemming van (één van) de ouder(s). Deze verschillen naargelang er wél of geen uitspraak is over het hoederecht van het kind of kinderen.  

Voorwaarden

Er is een uitspraak over het hoederecht:

De minderjarige verhuist naar de ouder met het hoederecht. Deze ouder geeft de adreswijziging aan en legt de rechterlijke beslissing, notariële of andere schriftelijke overeenkomst voor.

 

Er is geen uitspraak over het hoederecht?

De ouder waarbij de minderjarige  verblijft geeft de adreswijziging aan en ondertekent deze.

De ouder die het hoederecht heeft, geeft schriftelijk toestemming, de verhuis gaat gewoon door. Na vaststelling door de wijkpolitie wordt  de minderjarige ingeschreven op het nieuw adres.

 
Wordt deze toestemming niet gegeven, dan stelt de politie het werkelijke verblijf vast. De minderjarige wordt ingeschreven op het nieuw adres. De andere ouder wordt aangetekend verwittigd van de inschrijving van de minderjarige. Deze heeft dan 15 dagen om beroep aan te tekenen.
Verhuis van een kind

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 56
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be