Materiaal voor feesten en evenementen

De volgende materiële diensten kunnen, zo beschikbaar, aan de gebruikers uitgeleend worden:

 • Tafels en stoelen
 • Receptietafels
 • Nadarafsluitingen
 • Herasafsluitingen
 • Tentoonstellingspanelen
 • Podium
 • Tafelgerei
 • Waterkaraffen
 • Stemhokjes en stembussen
 • Verdeelpalen met alcoholgel

Voor wie

Categorie A:

 • Alle handelsvennootschappen, onderwijsinstellingen van buiten de gemeente, verenigingen die niet onder B of C vallen;

Categorie B: 

 • Politieke partijen met zetel in Beersel voor een lokale activiteit
 • Ondernemingen uit Beersel
 • Inwoners van de gemeente Beersel, enkel voor gebruik in gemeentelijke lokalen

Categorie C:

 • Verenigingen met zetel in Beersel, aangesloten bij een Beerselse adviesraad of erkend door de gemeenteraad
 • Secundaire onderwijsinstellingen en DKO met zetel in Beersel
 • Kinderopvang en kinderkribbe met overeenkomst met gemeente Beersel
 • Inwoners van de gemeente Beersel bij het inrichten van wijkfeesten, aangemeld als Buurtcultuur

Hoe aanvragen

De aanvragen om gebruik te maken van materiële dienstverlening gebeuren bij voorkeur via onderstaand E-loket formulier en dit  minstens 2 en maximum 12 maanden voor de datum van de geplande activiteit. Indien u materiaal aanvraagt in functie van de organisatie van een evenement, dan dient u de aanvraag te versturen via het evenementenloket  evenementen@beersel.be .

Meer info

Download het onderstaande tariefreglement voor meer informatie over de tarieven.

E-loket

 • Materiaal voor feesten en evenementen

  Formulier

Openingsuren & contact

Technische uitvoeringsdienst

adres
Guido Gezellestraat 1131654 Huizingen
tel.
02 359 15 70
fax
02 359 15 80
e-mail
loods.info@beersel.be