Leegstand, verkrotting en verwaarlozing van gebouwen, woningen en bedrijfsruimten

Op leegstaande, verkrotte en/of verwaarloosde gebouwen, woningen en/of bedrijfsruimten betaal je belastingen. Hier vind je de betreffende belastingreglementen.

Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Om leegstand van gebouwen tegen te gaan heft het gemeentebestuur een belasting op de eigenaars van leegstaande gebouwen en woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 

De gemeente houdt een leegstandsregister bij op grond van artikel 2.2.6 Decreet Grond- en
Pandenbeleid.

Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Om verwaarlozing van gebouwen tegen te gaan heft het gemeentebestuur een belasting op de eigenaars van verwaarloosde gebouwen en woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het verwaarlozingsregister.
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw
gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het verwaarlozingsregister.
Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit het verwaarlozingsregister, blijft de belasting verschuldigd bij elke verjaardag van de opname.

Belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen

Om een kwalitatief woonaanbod te voorzien, heft het gemeentebestuur een jaarlijkse belasting op eigenaars van woningen die minimum 12 opeenvolgende maanden opgenomen zijn in de inventaris van ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen.

Opcentiemen op de heffing ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten te voorkomen worden er opcentiemen geheven op de heffing van het Vlaamse Gewest.

Belasting op leegstand en verkrotting

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17 (enkel in voormiddag telefonisch bereikbaar)
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be