Beheerovereenkomsten landbouw

Meer natuur op het veld dankzij beheerovereenkomsten met Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Al meer dan 10 jaar lang sluiten landbouwers in onze gemeente beheerovereenkomsten af met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De laatste jaren zitten die maatregelen duidelijk in de lift. En met resultaat: In Vlaams-Brabant zijn de beheerovereenkomsten een echt succes!

Beheerovereenkomsten zijn contracten waarbij landbouwers gedurende 5 jaar extra inspanningen leveren ten voordele van milieu, natuur en landschap. In ruil voor de geleverde diensten ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding van de VLM. Die vergoeding is afhankelijk van de toegepaste maatregel. 

Het gamma aan toegepaste maatregelen is erg divers. Zo bestaan er beheerpakketten voor de aanleg en het onderhoud van poelen en houtkanten, het bestrijden van erosie, het beschermen van bosranden en holle wegen, het verbeteren van de waterkwaliteit, het beschermen van akker- en weidevogels enz. Sommige maatregelen vind je overal in Vlaanderen terug, andere – zoals bvb. maatregelen voor de bescherming van akkervogels -  kunnen enkel in bepaalde zones worden toegepast.  

Ook onze landbouwers hebben niet stilgezeten.  De voorbije jaren kenden vooral erosiebestrijding en perceelsranden succes.  In totaal zijn er in Beersel door lokale landbouwers 22 hectare aan grazige en soms bloemrijke randen aangelegd.  Soms vind je die grazige stroken in het midden van de akkers om afspoelende grond op te vangen, of zie je een bloemrijke rand langs een kwetsbare bosrand of holle weg.
Dat mooie resultaat is te danken aan de goede samenwerking tussen de bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente, de provinciale erosiecoördinatoren en natuurlijk onze landbouwers.

Meer info

www.vlm.be
Contact bedrijfsplanner VLM: Frederik Hanssens T 0499 99 43 34 • E frederik.hanssens@vlm.be

Herstelde erosiestrook in Beersel - foto copyright VLM regio Oost

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be