Subsidies

De erkende jeugdwerkverenigingen van Beersel krijgen jaarlijks subsidies toegekend.

Zij krijgen jaarlijks de aanvraagformulieren toegestuurd door de jeugddienst. Deze moeten terugbezorgd worden aan de jeugddienst, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

De jeugddienst zal je met raad en daad bijstaan bij het invullen van de aanvraagformulieren, indien dit gewenst is.


De subsidieregeling omvat:

1. Subsidie voor basis- en werking

2. Subsidie voor vervoer van leden en materiaal

3. Subsidie voor energieverbruik lokalen

4. Bijzondere subsidie voor gemeenschapsvormende activiteiten van uitzonderlijke aard

5. Subsidie voor kadervorming

6. Startsubsidie

Bekijk de reglementen hieronder en/of vraag raad bij de jeugddienst.

Voor wie

  • Subsidies voor jongeren van Beersel tussen 15 tem 30 jaar
  • Subsidies voor - de door de jeugdraad erkende - jeugdwerkverenigingen van Beersel:

- Chiro Esperanto Alsemberg

- Chiromeisjes Kroesjpers Dworp

- Chirojongens Sint-Jan Dworp

- Chiro Ringo Huizingen

- Chiro Eureka-Fantomas Lot

- Scout en gidsen Beersel

- Jeugdhuis 't Vraagteken Lot

- JNM zuidwest Brabant 

- Kinderclub crefi

Hoe aanvragen

Bekijk de reglementen hieronder en/of vraag raad bij de jeugddienst via:

email: jeugd@beersel.be

Facebook: Marjolijn Britt vd jeugddienst

Instagram: marjolijnbrittvdjeugddienst

Openingsuren & contact

Jeugd

adres
Gemeenveldstraat 31652 Alsemberg
tel.
02 359 16 14 - 15
e-mail
jeugd@beersel.be