Aankoop natuurgebieden door natuurverenigingen

Het gemeentebestuur verleent subsidies voor de aankoop van gronden binnen de gemeente Beersel met de bedoeling deze veilig te stellen, in te richten en te beheren als natuurgebied.

De subsidie bedraagt maximaal 10% van de aankoopprijs zoals die voorkomt in de aankoopakte, vermeerderd met de totaliteit van de notaris- en registratiekosten.

De cumulatie met andere subsidies kan maximaal 100% van de totale kosten bedragen.

Komt u als natuurvereniging in aanmerking voor deze subsidie?

Ja, als u door de Vlaamse Overheid erkend bent als terreinbeherende natuurvereniging.

Boom

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be