Stoppen met roken

U wilt stoppen met roken?

Spreek erover met uw huisarts. 

Surf naar www.vlaanderenstoptmetroken.be of www.rookstop.be 


Of probeer meteen één van de onderstaande opties uit: 

De Tabak-Stop-Lijn: 0800 / 111 00
U wil stoppen met roken en snakt naar een goed gesprek hierover? Bel de tabak-Stop-Lijn van de Stichting tegen Kanker. Tabakologen beantwoorden al uw vragen over roken, gewenning en hulp bij het stoppen. Tabak-Stop-Lijn: 0800 / 111 00.

De iCoach
is een unieke online methode of app die u helpt om definitief te stoppen met roken. De iCoach onderscheidt 5 fasen in het rookstopproces, afhankelijk van de fase waarin u verkeert, geeft de iCoach je informatie en tips en hebt u toegang tot allerlei tests en een dagboek. Het doel van de iCoach is dat u evolueert naar een volgende fase om zo dichter bij een definitieve rookstop te komen. Meer info: www.tabakstop.be.

Terugbetaling rookstopbegeleiding 
Rookstopconsultaties bij een arts of een erkend tabakoloog worden gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. Vroeger gold deze regel enkel voor zwangere vrouwen en hun partner, nu kan iedereen die wil stoppen hier gebruik van maken. De terugbetaling geldt zowel voor individuele rookstopbegeleiding als voor rookstopsessies in groep.
De tegemoetkomingen zijn: 
    30 euro voor een eerste consultatie in een periode van twee kalenderjaren
    20 euro voor de volgende consultaties (max. 7) in een periode van twee kalenderjaren
    30 euro per consultatie voor zwangere vrouwen (max. 8 per zwangerschap)
Opgelet: deze regeling geldt enkel voor rookstopbegeleiding bij erkende tabakologen of artsen.

Bent u zwanger of wil u het worden en bent u nu nog verslingerd aan uw dagelijkse dosis peuken?
Surf eens naar www.rookvrijezwangerschap.be.
 

Nicotinevervangers verminderen of voorkomen de lichamelijke ongemakken waarmee een stoppende roker kan worden geconfronteerd als zijn lichaam de nicotine moet missen. Nicotinevervangers bestaan in de vorm van kauwgom, neusspray, huidpleisters of zuigapparaatjes (inhalers). De keuze van het product is afhankelijk van het type roker, de verslavingsgraad en de individuele behoefte. Meer informatie over deze nicotinevervangers kan u vragen bij uw apotheek of huisarts.


Minder rokers in Beersel is één van de doelstellingen van het gemeentelijk Lokaal Sociaal Beleidsplan. In samenwerking met vzw LOGO Pajottenland/Zennevallei voerde het gemeentebestuur al een enquête uit over het rookgedrag bij de Beerselaar en werden ook al rookstopstessies georganiseerd.