Stedenbouwkundige informatie

Wie bouw- of verkavelingsplannen heeft, toetst deze best af aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften. 

Informatie over de voorschriften en een eerste advies over de ‘goede ruimtelijke ordening’ kan u kosteloos verkrijgen aan het loket, via mail of telefonisch. Hierbij is het van belang om uw vraag zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. 

U kan uw voorontwerp ook indienen via mail op rom@beersel.be 

De voorontwerpen worden intern onderzocht en binnen een termijn van 30 dagen ontvangt u hierover een antwoord.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be