Sportaccommodatie Lot

 • Voetbalveld: 1
 • Kunstgrasveld: 1
 • Voetbalveld voor jeugd: 1

Dworpsestraat 149 - 1651 Lot

Kantine buitensporten: 154 personen

 • Grote sportzaal - sportcomplex Vogelenzang

Dworpsestraat 149 - 1651 Lot

T 02 359 16 60

Kantine binnensporten: 90 personen

Belijning: 

 • 3 volleybalvelden
 • 1 tennisveld
 • 1 basketbalveld
 • 1 handbalveld
 • 1 zaalvoetbalveld
 • 3 badmintonvelden

Vast sportmateriaal in de zaal:

 • 2 basketbalkorven (1 elektronisch)
 • 1 elektronisch scorebord
 • Kleine sportzaal Vogelenzang

Dworpsetstraat 149 - 1651 Lot

Belijning:

 • 1 volleybalveld
 •  1 basketbalveld

Vast sportmateriaal in de zaal:

2 basketbalkorven

 • 12 klimtouwen
 • 1 touwladder
 • 2 paar ringen
 • 1 damesrekstok
 • 4 x x sportramen
 • Overdekte petanquevelden:

Goutstouwerstraat - 1651 Lot

 • Gedeelte vooraan: 4 terreinen
 • Gedeelte achteraan: 5 terreinen
 • Recreatieve sportvelden

Oefenveld voetbal aan de Chalet in de Frans Walravensstraat en Zittert

Petanquevelden Langblok, Goutstouwersstraat en Walravensstraat  

Sportarena Zittert

Kostprijs

Grote Sportzaal
volgens tariefregeling

  A B C D E
1/3de zaal € 23,00 € 17,25 € 4,60 € 1,15 € 6,90
2/3de zaal € 40,25 € 28,75 € 8,05 € 2,30 €12,65
3/3de zaal € 63,25 €40,25 € 11,50 € 4,60 € 17,25

Kleine Sportzaal
volgens tariefregeling

A B C B E
€ 23,00 € 17,25 € 4,60 € 1,15 € 6,90

Grasvelden zonder kleedkamers of saniatair
volgens tariefregeling

A B C D E
€ 20,70 € 13,80 € 2,30 € 0,57 € 3,45

Grasvelden met kleedkamers of saniatair
volgens tariefregeling

A B C D E
€ 40,25 € 27,60 € 4,60 € 1,15 € 6,90

Overdekte petanquevelden - clubhuis Goutstouwersstraat Lot exclusief gebruik kantine

Velden vooraan

A B C D E
€ 20,70 € 11,50 € 0,86 € 0,57 € 2,87

Velden achteraan

A B C D E
€ 20,70 € 11,50 € 0,86 € 0,57 € 2,87

Volledige accommodatie

A B C D E
€ 40,25 € 23,00 € 1,72 € 1,15 € 5,17

Kleedkamers
volgens tariefregeling per kleedkamer per uur

A B C D E
€ 20,70 € 13,80 € 2,30 € 0,57 € 3,45

Tarief A: 
Alle handelsvennootschappen, onderwijsinstellingen van buiten de gemeente, verenigingen of privépersonen die niet onder B, C, D of E vallen. 
Tarief B: 
Een fysieke persoon uit Beersel die geen sport in ploegverband komt beoefenen. 
Indien men met meerdere personen komt sporten, dient de meerderheid van de aanwezigen op het grondgebied van Beersel woonachtig te zijn. 
Tarief C: 
Verenigingen met zetel in Beersel aangesloten bij een Beerselse adviesraad met uitzondering van organisaties met professionele werking. 
Onderwijsinstellingen en deeltijds kunstonderwijs met zetel in Beersel. 
Kinderopvang en kinderkribbe met overeenkomst met gemeente Beersel. 
Tarief D: 
Jeugdploegen tot en met 18 jaar van verenigingen met zetel in Beersel aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad met uitzondering van organisaties met professionele werking. 
Tarief E: 
Wedstrijden (inclusief vriendschappelijke wedstrijden) van verenigingen met zetel in Beersel aangesloten bij een Beerselse adviesraad met uitzondering van organisaties met professionele werking.

Kantine
De kantines kunnen enkel gebruikt worden voor activiteiten verbonden aan sportactiviteiten.

A B C
  Niet-inwoners Inwoners van Beersel en andere verenigingen van Beersel Erkende verenigingen (*)
met inbegrip van uitbating toog (drankverkoop) € 303,00 per dag € 245,00 per dag € 90,00 per dag
zonder uitbating toog (geen drankverkoop)     € 44,00 per dag

E-loket

 • Gebruik sportaccommodatie - aanvraag

  Formulier
Lot

Openingsuren & contact

Sportinfrastructuur

adres
Dworpsestraat 1491651 Lot
tel.
02 359 16 60
e-mail
sportinfrastructuur@beersel.be