Sportaccommodatie Lot

 • Sportcomplex Vogelenzang - Dworpsestraat 149 - 1651 Lot
  • Grote zaal: Badminton, balsporten, groepslessen, seniorensport, tennis,... 
  • Kleine zaal: Balsporten, bewegingsschool, groepslessen, turnen,..
  • Voetbalvelden & kunstgrasveld voor jeugd & volwassenen

 • Overdekte petanquevelden - Kloosterstraat 59 - 1651 Lot
  • Gedeelte vooraan: 4 terreinen
  • Gedeelte achteraan: 5 terreinen

 • Recreatieve sportaccommodatie:
  • Oefenveld voetbal aan de Chalet in de Frans Walravensstraat en Zittert
  • Petanquevelden Langblok, Goutstouwersstraat en Walravensstraat
  • Sportarena Zittert
  •  

Hoe aanvragen

Aanvraagformulier indienen minstens 4 weken voor de activiteit.

Kostprijs

 • Gebruikerscategorieën

Uitsluitend volgende personen, verenigingen of instellingen mogen gebruik maken van  de sportinfrastructuur tenzij expliciet anders bepaald in dit reglement. 

Naargelang de aanvrager en de aard van het gebruik worden volgende tarieven (excl. btw) toegepast:

  • Badminton:
   • Inwoners Beersel: € 3,85
   • Niet - Inwoners Beersel: € 7,70

  • Kantine
   • Inwoners Beersel/andere verenigingen: € 334,00 / dag
   • Niet - inwoners Beersel: € 270,00/ dag
 •  
 • Tarief A:

Alle handelsvennootschappen, onderwijsinstellingen van buiten de gemeente, verenigingen of privépersonen die niet onder B, C, D of E vallen.

  • Grote zaal Vogelenzang:
   • 1/3de zaal: € 25,30
   • 2/3de zaal: € 44,30
   • 3/3de zaal: € 69,60

  • Kleine zaal Vogelenzang
   • zaal:€ 25,30

  • Voetbalveld (per uur):
   • Zonder kleedkamer/sanitair: € 22,80
   • Met kleedkamer & sanitair: € 44,30
  • Kleedkamers (per uur):
   • Kleedkamer & sanitair: € 22,80

  • Overdekte petanquevelden
   • Gedeelte vooraan: € 22,80
   • Gedeelte achteraan: € 22,80
   • Volledige accommodatie: € 44,30
 •  
 • Tarief B:

Een fysieke persoon uit Beersel die geen sport in ploegverband komt beoefenen.

Indien men met meerdere personen komt sporten, dient de meerderheid van de aanwezigen op het grondgebied van Beersel woonachtig te zijn.

Ondernemingen uit Beersel voor de organisatie van een sportactiviteit, de meerderheid van de aanwezigen moet op het grondgebied van Beersel woonachtig zijn.

  • Grote zaal Vogelenzang:
   • 1/3de zaal: € 19,00
   • 2/3de zaal: € 31,65
   • 3/3de zaal: € 44,30

  • Kleine zaal Vogelenzang
   • zaal:€ 19,00

  • Voetbalveld (per uur):
   • Zonder kleedkamer/sanitair: € 15,20
   • Met kleedkamer & sanitair: € 30,40

  • Kleedkamers (per uur):
   • Kleedkamer & sanitair: € 15,20

  • Overdekte petanquevelden
   • Gedeelte vooraan: € 12,65
   • Gedeelte achteraan: € 12,65
   • Volledige accommodatie: € 25,30
 • Tarief C, D & E:

Voor erkende Beerselse verenigingen treedt de gemeente op als derde betaler voor de btw (6%). Kom jij in aanmerking voor erkenning? Bekijk dan even deze pagina & neem met ons contact op via sport@beersel.be 

Regelgeving

"Modaliteiten: Gebruik Sportinfrastructuur" Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGB in zitting van 29 januari 2020. 

E-loket

 • Gebruik sportaccommodatie - aanvraag

  Formulier
Lot Grote zaal Vogelenzang Lot Kleine zaal Vogelenzang Lot Voetbalveld Vogelenzang Lot Sportarena Zittert Lot Sportarena Zittert Lot Overdekte petanquevelden Lot Petanquevelden Chalet Lot

Openingsuren & contact

Sportinfrastructuur

adres
Dworpsestraat 1491651 Lot
tel.
02 359 16 60
e-mail
sportinfrastructuur@beersel.be