Sociale woonorganisaties

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
De VMSW is de opvolger van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. De VMSW is binnen het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) een extern verzelfstandigd agentschap.
De VMSW wil sociaal wonen mogelijk maken. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW lokale sociale woonactoren om betaalbare en kwaliteitsvolle woonprojecten te realiseren en in stand te houden.
Bent u op zoek naar een kwaliteitsvolle en betaalbare woning of naar een goedkope lening?
De VMSW kan u daarbij helpen. Woonkwaliteit, woonzekerheid en voordelig huren, kopen en lenen zijn hun troeven.

VMSW
Havenlaan 88, bus 94
1000 Brussel
Tel 02 505 45 45
Fax 02 505 42 00


Vlabinvest
Vlabinvest bied binnen haar werkgebied huur- of koopwoningen aan.
Het werkgebied van Vlabinvest omvat onder andere alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde.
Om in aanmerking te komen als Vlabinvest-kandidaat dient men te voldoen aan de inkomensvoorwaarden en de eigendomsbeperking.
Voor het beschikbaar stellen van woningen of percelen binnen een Vlabinvest-project geldt een voorrang voor de kandidaat-huurders of -kopers die een zekere maatschappelijke, economische en/of socio-culturele binding hebben met het Vlabinvest-werkgebied.

Vlabinvest
Provincieplein 1 
3010 Leuven


Woonpunt Zennevallei-Halle
Gezinnen en alleenstaanden met een klein inkomen helpen om betaalbare woongelegenheden te vinden opdat ze in hun buurt zouden kunnen blijven wonen, is de primaire doelstelling van de huisvestingsmaatschappij.
Om in aanmerking te komen als kandidaat  voor een sociale huur- of koopwoning, dient u te voldoen aan de inkomensvoorwaarden en de eigendomsbeperking.

Woonpunt Zennevallei-Halle

Molenborre 26/1
1500 Halle,
Tel 02 363 10 50
info@wpz.be


Intercommunale Haviland
De Intercommunale Haviland legt zich vooral toe op het realiseren van projecten om betaalbare woningen, appartementen en bebouwbare kavels aan te bieden. Haviland beschikt over een eigen patrimonium van huurappartementen.

Intercommunale Haviland
Brusselsesteenweg 617
1731 Zellik
Tel 02 466 51 00
Fax 02 466 49 81
info@haviland.be


Sociaal Verhuurkantoor Webra
Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de privé-huurmarkt om ze, eventueel na een opknapbeurt, tegen een redelijke huurprijs door te verhuren aan kansarme gezinnen.
De gemeente Beersel werkt samen met het Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant (SVK WEBRA). Het is de bedoeling om mensen, die op de gewone huurmarkt niet aan een gezonde en betaalbare huurwoning geraken, aan een huis te helpen. De eigenaar van zijn kant is voor een langere periode zeker van zijn huishuur en kan er op rekenen dat zijn woning onderhouden wordt.
Om via SVK WEBRA voor een woning in aanmerking te komen, moet u zich op een wachtlijst laten inschrijven.

Sociaal verhuurkantoor Webra

Brusselsesteenweg 191
1730 Asse
Tel 02 454 18 69
Fax 02 452 35 25
administratie@webra.be