Wettelijk samenwonen

U kunt op de dienst burgerlijke stand een samenwoningscontract afsluiten. Wettelijke samenwoning is een - vrijwel volwaardig - alternatief voor het huwelijk. Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet u, net als gehuwden, een zekere wettelijke bescherming van uw woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.

Naast de wettelijke registratie blijft het raadzaam om het samenwonen ook bij een notaris te laten vastleggen (notarieel samenlevingscontract).

Wettelijke samenwoning staat open voor alle ongehuwd samenwonenden, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap. Partners mogen niet gebonden zijn door een mogelijk ander contract  van wettelijke samenwoning. Ze moeten juridisch bekwaam zijn om contracten af te sluiten. Het ligt voor de hand dat zij ook op eenzelfde adres moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Voor personen zonder wettelijk verblijf zal een onderzoek worden ingesteld naar de gewone gemeenschappelijke verblijfplaats.

Voorwaarden

De verklaring moet schriftelijk gebeuren, tegen ontvangstbewijs.

Inwoners die een wettelijk samenlevingscontract aangaan, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een premie van het gemeentebestuur indien zij aan voorhuwelijkssparen hebben gedaan. U kunt hiervoor de nodige formulieren aanvragen bij de dienst burgerlijke stand bij het afsluiten van het contract. De aanvraag gebeurt binnen de zes maand.

Meer info

www.notaris.be

 

Wettelijk samenwonen

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be