RVA

De RVA is een openbare instelling die bepaalt of iemand recht heeft op een werkloosheidsuitkering.
De RVA heeft ook een controlerende taak. 

RVA
Leopoldstraat 25A
1800 Vilvoorde
Tel. 02 255 01 10

Indien men recht heeft op een uitkering wordt men uitbetaald door zijn syndicaat. Als men geen syndicaat heeft wordt men uitbetaald door de H.V.W. (hulpkas voor werklozen).

HVW
Albrecht Ardevelstraat 2B
1500 Halle
Tel. 02 356 59 42