Biodiversiteit

Biodiversiteit: wat is dat voor een beest?

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen op aarde en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, en nog veel meer. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar. Veel soorten zijn met uitsterven bedreigd en smeken om extra bescherming. Beersel tekent het charter voor biodiversiteit en onderneemt concrete acties.

2010, jaar van de biodiversiteit.

2010 werd Internationaal uitgeroepen tot jaar van de biodiversiteit. Opzet was om tegen 2010 het tempo waaraan dier- en plantensoorten verdwijnen drastisch te verminderen. We hebben deze deadline niet gehaald. Nog elke dag worden soorten in  hun voortbestaan bedreigd. Ook met de Vlaamse biodiversiteit is het dramatisch gesteld: meer dan 25 % van onze soorten worden met uitsterven bedreigd. Hoog tijd dus om een tandje bij te steken! Op 23 mei 2010 ondertekenden de gemeente Beersel en Natuurpunt dan ook het charter voor biodiversiteit.

Het charter voor biodiversiteit

Heel wat individuen, verenigingen en gemeenten zetten zich in voor de lokale biodiversiteit:  nestkastjes ophangen, poelen graven, een dagje werken in een natuurgebied of het ecologisch beheren van wegbermen. Deze acties zijn veel meer dan een druppel op een hete plaat.

Maar het is belangrijk dat deze acties gekaderd worden in een integrale visie. Het Charter voor Biodiversiteit vormt hiervoor het uitgelezen instrument. Dit is een engagementsverklaring tussen een gemeente en vereniging om samen werk te maken van lokale biodiversiteit. Bij elk charter hoort ook een actieplan met concrete acties om de biodiversiteit op terrein te versterken.

Beersel koestert haar soorten

Beersel werkt ook actief mee aan 'Je hebt meer buren dan je denkt', de provinciale campagne rond biodiversiteit. Uit een lijst van 229 soorten die dringend bescherming nodig hebben, koos Beersel tien koestersoorten die symbool staan voor de unieke biodiversiteit van de gemeente Beersel.

Dit zijn de koesterburen van de gemeente Beersel:

  • Geelgors
  • Gewone Grootoorvleermuis
  • Iepenpage
  • Karwijselie
  • Papegaaizwammetje
  • Rivierdonderpad
  • Steenuil
  • Vliegend hert
  • Vuursalamander
  • Zandblauwtje

Uw interesse is gewekt? Klik door naar onze koesterburenkwis en steek meteen één en ander op over onze 'eigen' koestersoorten. Lost u de 10 kwisvragen op (googelen naar de juiste antwoorden is toegestaan...), dan ontvangt u het handige zakboekje '366 tips voor de biodiversiteit' (één per gezin). Dit boekje helpt u om uw bekommernis om ons leefmilieu om te zetten naar praktische actie in uw dagelijks leven.  

E-loket

Biodiversiteit

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be