Werken voor derden

Bijdrage op het uitvoeren van werken voor derden (ingevolge overtreding van wetten, decreten, verordeningen of gemeentelijke reglementen).