Tarieven en betaalwijze

In het recyclagepark betaalt u enkel voor de aanvoer van de afvalfracties houtafval, groenafval, onzuiver steenpuin en grof vuil. U betaalt hiervoor 3,50 € tot 55,00 € - afhankelijk van de laadruimte (volume) en de aard van de fractie. Wie veel afval aanbiedt, krijgt dus een hogere rekening dan wie inspanningen doet voor afvalpreventie.

Voorwaarden

  • Vanaf 1 januari 2021 kunnen inwoners hun afgedankte matras gratis inleveren op het recyclagepark als rechtstreeks gevolg van de producentenverantwoordelijkheid.
  • U betaalt niets als met verder vermelde voertuigen enkel snoeihout wordt aangebracht én als dat snoeihout kan versnipperd en gebruikt worden door onze diensten. De parkwachter beslist of het aangebrachte hout versnipperd kan worden om in de dienst te gebruiken. AIs dat niet zo is, dan deponeert u het hout tegen het normale tarief in de container van groenafval.
  • Het PMD dient in de gemeentelijke blauwe zakken aangebracht te worden.
  • Aanvoer met andere dan bovenvermelde voertuigen is niet toegelaten (o.a. kleine vrachtwagens, aanhangwagens met een lengte van meer dan 2,5m en bestelwagens met een lengte van laadvloer van meer dan 2,5m), evenals wagens met een laadvermogen van meer dan 750 kg.
  • Het gemeentelijk recyclagepark is enkel toegankelijk voor inwoners van Beersel. Om te vermijden dat (commerciële) bedrijven en klusjesdiensten, of inwoners van omliggende gemeenten misbruik zouden maken, dient bij aanvoer van grote hoeveelheden afval (laadruimte > 2m) de oorsprong van de afvalstoffen aangegeven te worden via een registratieformulier in te vullen en te ondertekenen door de aanbieder. 

Kostprijs

We onderscheiden vier laadruimte-categorieën: 

   LAADRUIMTE MET OF ZONDER NEERGEKLAPTE ACHTERBANK
 CAT. 1      lengte < 1m  

personenwagen, te voet,

met de fiets

 CAT. 2  lengte 1 tot 1,5m       

break, monovolume, SUV, jeep,

kleine bestelwagen, minibus

 CAT. 3   

 lengte 1,5 tot 2m

 hoogte < 1m

break, monovolume, SUV, jeep,

minibus, aanhangwagen

 CAT. 4

 lengte < 2,5m

 hoogte < 1m

bestelwagen, minibus,

aanhangwagen, pick-up

Bij de laadruimte-categorieën passen de volgende tarieven:

   CAT. 1 CAT. 2  CAT. 3  CAT. 4
 HOUTAFVAL  3,50 €  5,50 €   16,50 €   33,00 € 
 GROENAFVAL  3,50 €  5,50 €   16,50 €   33,00 €
 ONZUIVER STEENPUIN  5,50 €  11,00 €  22,00 €  55,00 €
 GROF VUIL  5,50 €  11,00 €  22,00 €  55,00 €

Komt u met verschillende betalende afvalfracties, dan betaalt u het hoogste tarief.

Op het recyclagepark kan er enkel met de bankkaart worden betaald.

Meer info

Raadpleeg de papieren ophaalkalender of de online afvalkalender.

Papieren ophaalkalender kwijt of niet ontvangen? Vraag een nieuw exemplaar aan bij de milieudienst (02 359 17 17, milieu@beersel.be).

Recyclagepark Zitterbos

Openingsuren & contact

Recyclagepark Zitterbos

adres
Kerkhofstraat 851651 Lot
tel.
02 359 16 55
e-mail
milieu@beersel.be