Ratten

De beste bestrijding tegen ratten is preventie.

Enkele tips om ratten te vermijden:

 • Laat geen etensresten rondslingeren;
 • Zorg dat voedsel veilig weggeborgen zit in afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen;
 • Voeder huisdieren 's morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel 's avonds op is - eventueel een schoteltje gebruiken zodat je het voedsel 's avonds kan wegnemen;
 • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers, niet in zakken;
 • Zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd;
 • Ruim regelmatig op in en rond gebouwen, zo worden schuil- en nestplaatsen voorkomen en behoudt men een goed overzicht om eventuele sporen op te merken;
 • Beperk nestgelegenheden en onderdak voor ratten;
 • Plaats compostvaten op een verharde ondergrond;
 • Zorg dat er geen vrije ruimte is onder hokken.

Maar wat als nu toch een rat opduikt?


Ratten langs waterlopen

Indien u de aanwezigheid van ratten langs een waterloop vaststelt kan u contact opnemen met het meldpunt ratten Vlaams-Brabant. Ook voor algemene vragen met betrekking tot de bestrijding van ratten kan u contact opnemen met dit meldpunt:
tel. 016 26 77 90 of meldpuntratten@vlaamsbrabant.be.

 

Ratten op privaat terrein

Iedereen is bij wet verplicht om op eigen terrein ratten te bestrijden. Wanneer je dus ratten aantreft in of rond je huis, moet je deze (laten) verdelgen.

Wens je gratis beroep te doen op een rattenverdelgingsfirma aangesteld door de gemeente, vul dan bij voorkeur het daarvoor voorziene e-loket-formulier in onderaan deze pagina.

De klachten worden door de technische dienst maandelijks gebundeld en doorgegeven aan de rattenverdelgingsfirma. De firma komt één keer per maand langs in Beersel.

E-loket

 • Rattenbestrijding - aanvraagformulier

  Formulier
Ratten

Openingsuren & contact

Technische uitvoeringsdienst

adres
Guido Gezellestraat 1131654 Huizingen
tel.
02 359 15 70
fax
02 359 15 80
e-mail
loods.info@beersel.be