Attesten, uittreksels, getuigschriften en bewijzen

U kunt bij de dienst bevolking terecht voor de volgende attesten:

 • bewijs van woonst 
 • bewijs van inschrijving 
 • samenstelling van het gezin  
 • uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • uittreksel uit strafregister (bewijs goed gedrag en zeden)
 • bewijs van leven 
 • bewijs van nationaliteit (vreemdelingen moeten dit vragen op hun ambassade of consulaat) 
 • uittreksel geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte   
 • toelating aan minderjarige om naar het buitenland te gaan. De ouder meldt zich persoonlijk aan met zijn identiteitskaart voor wettiging van zijn handtekening.
 • slachtbewijs. Aangifte enkel voor slachtingen van varkens, schapen, geiten en herten indien deze buiten het slachthuis gebeuren.
  De aangifte moet gebeuren ten laatste 2 werkdagen en ten vroegste 10 dagen voor het slachten. Het beslagnummer moet meegedeeld worden. Voor slachtingen in het slachthuis is geen slachtaangifte nodig. De eigenaar/aangever moet wel geregistreerd zijn. Indien nog niet geregistreerd kan de gemeente de registratie doen.
 • militiegetuigschrift

Kostprijs

U betaalt € 4,00 per aangevraagd attest.

Indien u wenst dat het attest naar u opgestuurd wordt per post, betaalt u de kostprijs van het attest + € 5,00 verzendingskosten.

Uittreksels van aktes van de Burgerlijke Stand (denk hierbij bijvoorbeeld aan een uittreksel van uw huwelijks - of geboorteakte) kunt u digitaal aanvragen en ontvangen per e-mail. Deze procedure is gratis, maar enkel van toepassing op aktes van de Burgerlijke Stand.

In sommige gevallen wordt het attest gratis afgeleverd. U moet daarom altijd het doel van het attest kenbaar maken. Er bestaan wettelijke voorzieningen voor vrijstellingen om sociale en bestuurlijke doeleinden.

Afhandeling

Indien u het attest niet zelf afhaalt, wordt er altijd naar een gedateerde en door u ondertekende volmacht en (een kopie van) uw identiteitskaart gevraagd. 

Zonder volmacht mogen wij geen documenten aan derden afleveren.

E-loket

 • Attesten, getuigschrijften, bewijzen - aanvraagformulier

  Formulier
 • Akte uit de registers - aanvraag uittreksel

  Formulier
 • Uittreksel strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden) - aanvraag

  Formulier

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 56
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be