Attesten uit het Rijksregister via www.mybelgium.be

 1. Beschikt u over een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer?
 2. Zijn uw kaartlezer en eID-certificaten geïnstalleerd? (Nee? Klik op deze website door naar 'Uw eID gebruiken')
 3. Beschikt u over Adobe Reader? (Nee? Installeer dit gratis programma nu via  https://get.adobe.com/nl/reader/
 4. Is Adobe Reader aangepast voor de controle van digitale handtekeningen? (zoniet, download dan onderaan deze blz. de richtlijnen)

Is dit alles in orde, dan kunt u via deze pagina een aantal attesten en uittreksels uit het bevolkingsregister digitaal aanvragen.

De volgende attesten zijn beschikbaar: 

 • Attest van inschrijving
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van leven
 • Attest van nationaliteit
 • Attest van verblijf
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
 • Inlichtingsbulletin

 

OPGELET:  

 • Attesten die worden opgevraagd via de toepassing ‘Mijn dossier’ (en dus de digitale handtekening dragen van het Rijksregister) hebben dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente (voorzien van een handtekening van de gemeenteambtenaar en een stempel). De wettelijke informatiegegevens vermeld op deze attesten hebben bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel is geleverd en zij kunnen geldig gebruikt worden in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm). 
 • De digitale uittreksels worden NIET gegenereerd door de gemeente Beersel, maar door het Rijksregister (FOD Binnenlandse Zaken).
 • Voor technische problemen rond de eID: Contacteer de Servicedesk van Fedict: 078 15 03 11 - servicedesk@fedict.be

Hoe aanvragen

Sluit uw kaartlezer met eID aan en surf naar het digitale mini-loket van de FOD van Binnenlandse Zaken

Klik vervolgens naar "mijn dossier" - Attesten

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 56
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be