Naamsverandering

Wie een verandering van naam of voornaam wenst, moet hiervoor een gemotiveerd schriftelijk verzoek richten aan FOD Justitie.

Indien deze verandering wordt bekomen, moet een uittreksel van het betreffende Koninklijk of Ministrieel Besluit binnen 60 dagen na de registratie bezorgd worden aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van :

  • de geboorteplaats, als het een Belgische gemeente betreft
  • van de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, als hij niet in België is geboren

Meer info

Federale Overheidsdienst Justitie

Waterloolaan 115 1000 Brussel
T 02 542 67 03 (naamswijziging)
T 02 542 66 75 (voornaamswijziging)
Veranderen van naam

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be