Meldpunt milieuhinder en -klachten

U kunt met uw klachten over milieuhinder terecht bij de milieudienst (aan het loket en telefonisch tijdens de openingsuren, met onderstaand e-formulier 24/24 en 7/7).  De dienst registreert de melding/klacht en volgt het dossier verder op of vertelt u wat u zelf kunt doen. 

Stelt u een dringend probleem vast buiten de kantooruren, neem dan contact op met de politie Zennevallei 02 363 93 00 of het algemeen noodnummer van de politie 101.

Mogelijke vormen van milieuhinder zijn:

  • Geluidshinder (muziek, airco, bedrijfsactiviteiten...);
  • Geurhinder
  • lichthinder
  • Hinder door stof of roet door (al dan niet vergunde) bedrijfsactiviteiten
  • Ernstige waterverontreiniging
  • bodemverontreiniging
  • sluikstorten 
  • klachten over voeding of gebrekkige hygiëne in een voedingszaak...  
  • ...

Belangrijk: 

De oplossing voor heel veel problemen ligt in een goed gesprek. Ondervindt u geur-, geluid-, licht-, of andere milieuhinder en meent u de veroorzaker te kennen? Loop dan eerst even langs en wijs de betrokkene erop dat u hinder ondervindt van zijn of haar activiteiten.  

Valt uw melding in dovemansoren, dan kan de milieuambtenaar optreden als bemiddelaar. Vul het formulier onderaan deze pagina zo gedetailleerd mogelijk in en stuur het ons door. Wij bekijken hoe we u kunnen helpen en houden u op de hoogte.  

Als ook deze 'zachte' tussenkomst niets uithaalt, kunt u een formele klacht indienen. 

Meer info

www.lne.be (website departement leefmilieu en energie van de Vlaamse overheid)

E-loket

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be