Laatste wilsbeschikking

Elkeen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging richten tot de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van zijn gemeente.

Deze kennisgeving wordt in het gemeentelijk register van de bevolking ingeschreven.

Volgende wijzen van laatste wilsbeschikking zijn mogelijk:

 • begraving van stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het collumbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door het thuisbewaren van de as
 • crematie gevolgd door het uitstrooien of begraven op privaat terrein (mits goedkeuring eigenaar)

U kunt bovendien ook het ritueel van de uitvaartplechtigheid vastleggen:

 • geen uitvaartplechtigheid
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische overtuiging

De mogelijkheid bestaat ook van een uitvaartcontract aan te gaan bij een begrafenisonderneming. De gegevens van dit contract kunt u eveneens laten vastleggen bij de dienst burgerlijke stand.

Laatste wilsbeschikking

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be